Добре дошли в

ЦИФРОВ КВАДРАТ!

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРИЗИРАН ТЕСТ

Влезте


Инструкции

Изследваното лице (ИЛ) трябва да открие и натисне 25 бутона с цифрови изображения в предварително посочена му определена последователност. Отчита се време и допуснати грешки. Три са вариантите на последователност на намиране на бутоните с числата разпределени в три серии, като във всяка има възможност за задаване на предварително време за завършване на задачата, както и възможност за избиране на броя на позиициите.

Прочетете Още