ЦИФРОВ КВАДРАТ!

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРИЗИРАН ТЕСТ

Контакти:


Десислава Безинска-Шеинкова


www.psiholog-blagoevgrad.com

Офис:

Благоевград, ул. Шар планина 33

Телефон:

+359 877 996 329

Имейл:

desislava_bezinska@abv.bg

Facebook:

psiholog.Bezinska